Weblog

We informeren onze ouders geregeld via een nieuwsbrief die Klieuw heet. Deze nieuwsbrief wordt ook op een weblog gezet zodat ouders erop kunnen reageren.

Deze weblog wordt ook gebruikt door de directie om verslagen van studiemiddagen, overpeinzingen enz. te delen met ouders. Ook verslagen van de MR-vergaderingen worden hier gepubliceerd. Vanzelfsprekend worden ouders uitgenodigd om te reageren.

Op deze manier willen we de ouders de gelegenheid bieden om ook digitaal mee te praten over de ontwikkelingen op onze school.

Neem eens een kijkje... www.nicotinbergenschool.web-log.nl