Visie

Een kind speelt, werkt en leert het beste in een veilige, uitdagende omgeving. Wij proberen zo’n omgeving te bieden. Daarbij gaan we uit van verschillen tussen kinderen, waaraan we tegemoet komen binnen de grenzen van onze mogelijkheden. We streven voor elk kind naar een ononderbroken ontwikkelingsproces. Cognitieve, sociale, motorische en culturele vaardigheden zijn alle belangrijk en krijgen in ons onderwijs een plek.

Opvoeden van kinderen is primair de taak van de ouders, maar ook de school heeft hierin haar verantwoordelijkheid te nemen. Het is erg belangrijk dat school en ouders met elkaar in gesprek zijn (en blijven) over opvoeding, normen en waarden, enz.

Wij hechten veel belang aan:

-          een goed pedagogisch klimaat (= basis)

-          aandacht en zorg voor álle leerlingen

-          een goed contact tussen school en ouders