Team

Ons team bestaat uit: 

  een directeur
  een adjunct-directeur die tevens zorgcoördinator (IB'er) is
  twaalf groepsleerkrachten
  een gymleerkracht
  een logopediste
  vaste overblijfkrachten
  een onderhoudsman van de gemeente Schagen
  een schoonmaakster

Verder wordt het team (soms tijdelijk) versterkt met:

  véél enthousiaste ouders
  begeleiding op afroep door de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD)
  begeleiding op afroep uit het samenwerkingsverband WSNS
  stagiaires (Pabo, SPW, administratief)