Activiteiten

"Een school is een plaats waar kinderen leren lezen, schrijven en rekenen." Dat is natuurlijk zo, maar kinderen leren er véél meer! Het gaat dan vooral om sociale vaardigheden.

We organiseren allerlei activiteiten waarbij kinderen zich op velerlei manier (verder) kunnen ontplooien. Hieronder volgt een greep uit het aanbod:

  feesten vieren, o.a. Keuvelavond, Sinterklaas, Kerst, enz.
  groepsvoorstellingen met toneel, dans, muziek, enz.
  educatieve uitstapjes
  schoolreisjes
  meerdaagse schoolkampen vanaf groep 5
  projecten
  bijwonen van theater-, dans-, muziekvoorstellingen
  Kinderboekenweek
  Marietje Kessels Project
  expressiemiddagen met handvaardigheid, knutselen, koken, enz.
  bezoek aan de Paasveemarkt
  en vele andere